Published or accepted to be published in journals covered by SCI, SSCI or AHCI

National

 • Çağlar Özel and Utku Topcan.
  (2014) Tüketicinin Korunması Açısından Mevzuatta Getirilen Son Değişiklikler Çerçevesinde Taksitle Satış Sözleşmeleri.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi (Özel Sayı) , No. 99, 47-56, ISBN: 1306-9802
 • Zeynep Mineliler.
  (2008) Tasarım Hakkının Hükümsüzlüğü.
  Manisa Barosu Dergisi , No. 105, 9-22,

International

 • Utku Topcan.
  (2014) Abuse of the Right to Access ICSID Arbitration.
  ICSID REVIEW - FOREIGN INVESTMENT LAW JOURNAL , Vol. 29, No. 3, 627-647, ISBN: 0258-3690
 • Arikan Tarik Saygili.
  (2009) Impacts of wrong financial decisions on collapse of an empire: The Ottoman case.
  AFRICAN JOURNAL OF BUSINESS MANAGEMENT , Vol. 3, No. 4, 151-159, ISBN: 1993-8233

Published or accepted to be published in journals covered by other indexes

 • Y. Serkan Ozmen.
  (2018) How employees define organisational trust: analysing employee trust in organisation.
  Journal Of Global Responsibility , Vol. 9, No. 1, 21-40,
 • Duygu Turker and Y. Serkan Ozmen.
  (2018) Grounding managerial values towards social responsibility on an ideological framework.
  Social Responsibility Journal , Vol. 14, No. 3, 516-526,
 • Duygu Turker and Y. Serkan Ozmen.
  (2017) Linking values and ideologies: a scale of managerial social responsibility values.
  Journal Of Global Responsibility , Vol. 8, No. 2, 261-280,
 • Arikan Tarik Saygili.
  (2010) Taking Advantage of Computer Assisted Audit Tools and Techniques during Testing Phase in Financial Audits: An Empirical Study in a Food Processing Company in Turkey.
  Global Journal Of Management Andf Business Research , Vol. 10, No. 2, 113-119,

Published or accepted to be published in refereed journals

National

 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirket Ortağının Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı.
  Terazi Aylık Hukuk Dergisi , Vol. Yıl:7, No. Sayı:69, 14-19, ISBN: 1306-9802
 • Zeynep Mineliler.
  (2012) Yeni Türk Ticaret Kanununa Göre Limited Şirketlerin Haklı Sebeple Feshi.
  Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. XVI, No. 3, 95-117, ISBN: ISSN-1302-0013
 • Zeynep Mineliler.
  (2007) Deniz Yoluyla Tasımada Yükün Ziya ve Hasarından Doğan Sınırlı Sorumluluk.
  Dokuz Eylül üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi , Vol. 9, No. özel sayı, 957-984,
 • Duygu Türker and Y. Serkan Özmen.
  (2016) Sosyal Girişimcilik ve Teknolojik İnovasyon: Gelişmiş ve Gelişmekte olan Ülkeler Üzerinde Karşılaştırmalı Bir Çalışma.
  15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi / 15. Ulusal İşletmecilik Kongresi, İstanbul Üniversitesi, Bildiri Özetleri Kitabı
  60-60,
 • Adem Çabuk , Elif Mugal and Arıkan Tarık Saygılı.
  (2008) THE ROLE OF GALATA BANKERS IN FINANCE HISTORY OF OTTOMAN EMPIRE.
  12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi
 • Zeynep Mineliler , Huriye Kubilay.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study)..
  12. Dünya Muhasebe Tarihçileri Kongresi
 • Zeynep Demirçivi Mineliler.
  (2006) Multimodal Carriage in Turkish Law (A Comparative Study).
  4th International Logistics And Supply Chain Congress
 • Tunçdan Baltacıoğlu , Öznur Yurt and Ö Demirkaya Öznur Yurt.
  (2011) Kendi İşini Kurma Rehberi.
  İzmir Ekonomi Üniversitesi Yayınları ,
  Author
 • Çağlar Özel , Utku Topcan.
  Taksitle Satış Sözleşmeleri, Diğer Tüketici Sözleşmeleri, Tüketicinin Bilgilendirilmesi ve Menfaatlerinin Korunması.
  No. 1, Çağlar Özel.
  Tüketicinin Korunması Hukuku (6502 Sayılı Kanun ile Güncellenmiş).
  (2014), Seçkin,
 • YUSUF SERKAN ÖZMEN.
  Environmental Accounting.
  Samuel O. Idowu , Nicholas Capaldi , Liangrong Zu and Ananda Das Gupta.
  Encyclopaedia of Corporate Social Responsibility.
  (2013), Springer,
 • Taylan Demirkaya.
  Zihin Yapısı.
  Taylan Demirkaya.
  Girişimciliğin Altın Kuralları.
  (2012), Optimist Yayınevi, ISBN: 9786054538508
 • Zeynep Mineliler.
  Ticari Vekil.
  No. 64, 1467-1488
  Kemal Şenocak , Murat Gürel , Burçak Yıldız and Cengiz Koçhisarlıoğlu.
  Prof. Dr. Fırat Öztan'a Armağan .
  (2010), Turhan Kitabevi , Vol. 2, ISBN: 978-605-5593-14-8
 • Zeynep Mineliler.
  Ticaret Unvanı ve Haksız Rekabete İlişkin Bir Yargıtay Kararının TTK ve TTK Tasarısı Hükümleri Çerçevesinde MarKHK Hükümleri de Dikkate Alınarak İncelenmesi.
  13-28
  Prof.Dr.Hüseyin Ülgen'e Armağan.
  (2007), Vedat Kitapçılık, Vol. 1, ISBN: 9789758875993