Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 260 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İnşaat Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 260
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile özellikle inşaat işleri kapsamında farklılık gösterenmuhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İnşaat sektörüne yönelik muhasebe farklılıklarını ayırtedebilecek
  • İnşaat muhasebesindeki maliyet hesaplarını kullabilecek
  • Yıllara yaygın inşaat işlerinde vergi uygulamalarını yapabilecek
  • Aylara yaygın inşaat işlerinde vergi uygulamalarını yapabilecek
  • Yap-sat ve kat karşılığı inşaat işlerindeki muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecektir.
Ders Tanımı Bu dersin kapsamında inşaat muhasebesi ve maliyet sistemleri, yıllara/ aylara yaygın inşaat faaliyetlerinde vergilendirme ve muhasebeleştirme, yap-sat ve kat karşılığı inşaat işlerinde muhasebe uygulamaları konuları bulunmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İnşaat Sektörü İle İlgili Genel Bilgiler Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 1.
2 İnşaat Muhasebesi ve Maliyet Sistemleri Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 2.
3 İnşaat Muhasebesi ve Maliyet Sistemleri Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 2.
4 İnşaat Muhasebesi ve Maliyet Sistemleri Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 2.
5 Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetlerinde Vergilendirme Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 3.
6 Yıllara Yaygın İnşaat Faaliyetlerinde Vergilendirme Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 3.
7 Aylara Yaygın İnşaat Faaliyetlerinde Vergilendirme Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 4.
8 Aylara Yaygın İnşaat Faaliyetlerinde Vergilendirme Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 4.
9 Ara sınav
10 Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt ve Onarım Faaliyeti Muhasebe Uygulamaları Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 5.
11 Yıllara Yaygın İnşaat Taahhüt ve Onarım Faaliyeti Muhasebe Uygulamaları Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 5.
12 Yap–Sat (Özel) İnşaat Faaliyetlerinde Vergilendirme Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 6.
13 Özel (Yap–Sat) İnşaat Faaliyeti Muhasebe Uygulamaları Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 6.
14 Kat (Arsa) Karşılığı İnşaat İşlerinde Vergilendirme Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518. Bölüm 7.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Örnek Uygulamalarla İnşaat Muhasebesi, Mehmet Şenlik, Seçkin Yayınları, 2018, ISBN: Muhasebe Denetimi, Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2016, ISBN: 6055936518.

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
8
8
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
12
12
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
86

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

X
7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.