Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

Program İçi Seçmeli Dersler

MUH 104 Kamu Maliyesi

Bu derste Kamu maliyesi, Kamu harcamaları ve gelirleri, Vergileme prensipleri, hudutları ve ekonomiye etkileri, Vergileme sistemleri ve Devlet borçları gibi konular işlenecektir.

 

MUH 209 Dış Ticaret İşlemleri

Öğrenci, dış ticaret belgelerini düzenleyebilecek şekilde konular işlenecektir. Öğrenci, ticari belgeleri düzenleyebilecektir, taşıma ile ilgili belgeleri tanıyacaktır, dolaşım belgelerini düzenleyebilecektir, diğer belgeleri düzenleyebilecektir.

 

MUH 210 Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi

 

 

MUH 220 Envanter İşlemleri

Öğrenci, dönem sonu envanter kayıtlarını gerçekleştirebilecek ve dönem sonu temel mali tabloları oluşturabilecektir.

 

MUH 221  Şirketler Muhasebesi

Öğrenci, şirketleri türlerine göre tanıyabilecektir. Her bir tür şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kuruluş, sermaye değişimi, kar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecektir.


MUH 230  Banka Muhasebesi

 


MUH 240  Uluslararası Muhasebe Standartları

Uluslararası muhasebe standartlarının amacı, uluslararası muhasebe standartları kurulu, uluslararası muhasebe standartlarının gelişimi, uluslararası muhasebe standartlarının unsurları, işlemlerin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi


MUH 250  Muhasebe Denetimi

 


MUH 260  İnşaat Muhasebesi

 


MUH 270  Finansal Yönetim

Bu ders ile öğrenci, finansal yönetimin temel ilkelerini öğrenerek finansal karar alma becerisini geliştirecek ve bu amaç doğrultusunda gerekli analiz yöntemlerini uygulayarak optimal sermaye yapısı, çalışma sermayesi gibi konularda karar alabilecek ve çeşitli yatırım projeleri arasından en etkin olan yatırımı seçebilecektir.

İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.