Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 240 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Uluslararası Muhasebe Standartları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 240
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı; uluslararası muhasebe standartları, amacı, gelişimi ve uygulamaları konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Muhasebe standartları ile ilgili genel kavramları tanımlayabilecek.
  • Muhasebe standartlarını kavrayabilecek
  • Seçilmiş muhasebe standartlarını uygulamalarda kullanabilecek
  • Muhasebe standartlarının yapısını tartışabilecek
  • Muhasebe standartlarını özetleyebilecek
Ders Tanımı Uluslararası muhasebe standartlarının amacı, uluslararası muhasebe standartları kurulu, uluslararası muhasebe standartlarının gelişimi, uluslararası muhasebe standartlarının unsurları, işlemlerin uluslararası muhasebe standartlarına göre muhasebeleştirilmesi

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Uluslararası muhasebe standartlarına giriş, önemi - Muhasebe standartlarının gelişimi ve oluşum süreci TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 1.
2 Kavramsal çerçeve - UMS/TMS-1 Finansal tablolar ve unsurları – UMS/TMS-8 Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklikler ve Hatalar TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 1.
3 UMS/TMS-10 Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar – TRFS-8 Faaliyet Bölümleri – UMS/TMS-24 İlişkili Taraf Açıklamaları TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 2.
4 UMS/TMS-7'ye göre nakit akış tablosu ve unsurları – UMS/TMS-34 Ara Dönem Finansal Raporlama – TFRS-1 Türkiye Finansal Raporlama Standardının İlk Uygulaması TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 4.
5 Ara Sınav 1
6 UMS/TMS-33 Hisse Başına Kazanç - UMS/TMS-16'ye göre MDV ve muhasebe uygulamaları TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 21.
7 UMS/TMS-17 Kiralama İşlemleri – UMS/TMS-38 Maddi Olmayan Duran Varlıklar TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 11.
8 UMS/TMS-40 Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller – UMS/TMS-19 Çalışanlara Sağlanan Faydalar TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 27.
9 UMS/TMS-37 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar – UMS/TMS-39 Finansal Araçlar Muhasebeleştirme ve Ölçme TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 25.
10 Ara Sınav 2
11 UMS/TMS-36 Varlıklarda Değer Düşüklüğü - UMS/TMS-2'ye göre stoklar ve muhasebe uygulamaları TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 23.
12 UMS/TMS-18'e göre hasılat ve muhasebe uygulamaları TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 12.
13 UMS/TMS-23'e göre borçlanma maliyeti ve muhasebe uygulamaları TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 16.
14 UMS/TMS-12 gelir Vergileri – UMS/TMS-21 Kur Değişiminin Etkileri TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009. Bölüm 8.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

1.TMS/TFRS Uygulama ve Yorumları (Prof.Dr.Remzi ÖRTEN, Prof.Dr.Hasan KAVAL, Prof.Dr.Aydın KARAPINAR, Gazi Kitabevi, 2018, ISBN: 6053447009.

2.Kamu Gözetimi ve Muhasebe Standartları Kurumu’nun yayımladığı Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile Uyumlu Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS), 

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
2
50
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
2
15
30
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.