Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Banka Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 230
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile bankalara özel muhasebe işlemlerinin gerçekleştirilmesi ve mali tabloların hazırlanması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Banka Muhasebesi ile ilgili temel ilke ve kavramları ifade edebilecek
  • Banka Muhasebesindeki defter ve belgeleri ayırt edebilecek
  • Banka Muhasebesinde kullanılan defter ve belgeleri ayırt edebilecek
  • Banka Muhasebesinde kullanılan defter ve belgeleri ayırt edebilecek
  • Krediler ile ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecek
  • Mevduatlar ile ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecek
Ders Tanımı Bu ders; tekdüzen hesap planı, bankalarda kullanılan muhasebe defter ve belgeler, mevduat ile ilgili muhasebe kayıtları, kredilerle ilgili muhasebe kayıtları, hazine bonosu, repo ve ters repo işlem kayıtları, Karşılıklar, Vergiler, özkaynaklar ile ilgili muhasebe kayıtları ile Gelir gider hesaplarının işleyişi gibi konuları kapsamaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Banka Muhasebesi Temel İlke ve Standartları Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 1.
2 Bankalarda kullanılan defter ve belgeler Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 2.
3 Bankalarda Finansal Tablolar Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 3.
4 Döner Değerler Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 5.
5 Döner Değerler Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüö 5.
6 Krediler Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 6.
7 Krediler Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 6.
8 Yatırım amaçlı değerler ve diğer aktifler Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 7.
9 Ara sınav
10 Yatırım amaçlı değerler ve diğer aktifler Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 7.
11 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar, Karşılıklar Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 8.
12 Mevduat ve Diğer Yabancı Kaynaklar, Karşılıklar Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 8.
13 Özkaynaklar Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 9.
14 Gelir Gİder Hesapları Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241. Bölüm 10.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Banka Muhasebesi, Hüseyin Selimler, Mehmet Hasan Eken, Der Yayınları, 2015, ISBN: 9753533241.

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
20
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

X
7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.