Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 221 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Şirketler Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 221
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin şirket türlerini öğrenmesi ve ilgili mevzuat hükümlerine göre şirketlerin kuruluşu, sermaye değişimi ve tasfiyesi ile ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilmesi amaçlanmıştır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Şirket türlerini ve özelliklerini tanımlayabilecek
  • Şirketlerin kuruluşları ile ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilecek
  • Şirketlerin sermaye değişiklikleri ile ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilecek
  • Şirketlerin kar dağıtımı ile ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilecek
  • Şirketlerin tasfiyesi ile ilgili muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilecek
Ders Tanımı Öğrenci, şirketleri türlerine göre tanıyabilecektir. Her bir tür şirketin tabi olduğu mevzuat hükümlerine göre kuruluş, sermaye değişimi, kar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Şirket kavramı, şirketlerin temel amaç ve özelikleri Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 46-54.
2 Muhasebenin temel kavramları ve genel kabul görmüş muhasebe standartları Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 1-38.
3 Şirketler muhasebesi nedir? Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 46-54.
4 Kollektif şirketlerde kuruluş ve sermaye değişikliği ile ilgili işlemler Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 55-73.
5 Kollektif şirketlerde kar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili işlemler Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 77-116.
6 Komandit şirketlerde kuruluş ve sermaye değişikliği ile ilgili işlemler, kar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili işlemler Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 118-128.
7 Anonim şirketlerde kuruluş ve sermaye değişikliği ile ilgili işlemler Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 148-169.
8 Ara sınav
9 Anonim şirketlerde tahvil çıkarma, kar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili işlemler Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 170-205.
10 Limited şirketlerde kuruluş, kar dağıtımı ve tasfiye ile ilgili işlemler Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 235-255.
11 Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde kuruluş, sermaye değişikliği ve kar dağıtımı ile ilgili işlemler Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709. Sayfa 255-268.
12 Farklı şirket türlerinde meydana gelen çeşitli işlemler için örnekler – Şirket Birleşmeleri Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709.
13 Holdinglerde kuruluş ve kar dağıtım işlemleri ile konsolide mali tabloların hazırlanması Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709.
14 Ödev Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709.
15 Dönemin gözden geçirilmesi -
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Şirketler Muhasebesi, Prof. Dr. Vasfi Haftacı, Umuttepe Yayınları, 2013, ISBN: 6055936709.

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
-
-
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
14
14
Ara Sınavlar
1
16
16
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
145

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

X
7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.