Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 210 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 210
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile dış ticaret işlemleri süresince ortaya çıkan süreçlerin incelenerek gerekli muhasebe kayıtlarının gerçekleştirilmesi amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İhracat işlemleriyle ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecek
  • İthalat işlemleri ile ilgili muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecek
  • Akreditif işlemlerinin muhasebe kayıtlarını yapabilecek
  • Döviz işlemlerine ilişkin değerleme muhasebe kayıtlarını gerçekleştirebilecek
  • Dış ticaret işlemlerinde muhasebe işlemlerinin rolünü ve önemini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste ithalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, ithalat ve ihracat işlemleri sonucu ortaya çıkan KDV Uygulamaları için muhasebe kayıtları, döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, akreditif işlemlerinin muhasebeleştirilmesi gibi konuları içermektedir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Dış Ticaret İşlemlerine Giriş Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 1.
2 İthalat ve İhracat İşlemleri Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 2.
3 İthalat ve İhracat Süreci Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 3.
4 Gümrük Rejimleri Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 4.
5 Kambiyo Mevzuatı Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 5.
6 Teslim Şekilleri Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 6.
7 Ödeme Şekilleri Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 7.
8 Ara sınav
9 Dış Ticarette KDV İşlemleri Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 8.
10 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 9.
11 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 10.
12 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 10.
13 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 11.
14 Dış Ticaret İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539. Bölüm 11.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Dış Ticaret İşlemleri İçin Muhasebe Uygulamaları, Fatih Uzun, Serhat Yanık, Türkmen Kitabevi, 2017, ISBN: 9757337539.

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
10
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
98

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

X
7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.