Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 206 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mali Tablolar
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 206
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Olgu / Vaka çalışması
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin işletmeler tarafından hazırlanan temel ve ek mali tablolar hakkında detaylı bilgiye sahip olması, mali tabloların sunduğu bilgileri yorumlayabilmesi ve çeşitli analiz tekniklerini kullanarak işletmelerin finansal durumları hakkında kullanışlı ve doğru sonuçlara varması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Mali tablo analizi ile ilgili temel kavramları ifade edebilecek
  • Temel ve ek mali tabloların sunduğu bilgileri yorumlayabilecek
  • Temel ve ek mali tablolarda sunulan bilgiler üzerinde analiz tekniklerini uygulayabilecek
  • İşletmelerin finansal durumlarını ve faaliyet sonuçlarını yorumlayabilecek
  • Halka açık anonim şirketlerle ilgili bilgileri inceleyebilecek
Ders Tanımı Öğrenci temel ve ek mali tablolar hakkında detaylı bilgi sahibi olacak ve mali tabloların sunduğu bilgileri yorumlayabilecektir. Çeşitli analiz yöntemlerini uygulayarak İşletmelerin finansal durumları ve faaliyet sonuçları hakkında sonuçlara varabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Mali Tablo Analizi - Temel Kavramlar Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 3-10.
2 Temel Mali Tablolar – Bilanço Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 10-36.
3 Temel Mali Tablolar - Gelir Tablosu Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 36-40.
4 Ek Mali Tablolar – Satışların Maliyeti Tablosu Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 40-49.
5 Ek Mali Tablolar – Fon Akım ve Nakit Akım Tablosu Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 50-71.
6 Ek Mali Tablolar- Kar Dağıtım Tablosu, Özkaynaklar Değişim Tablosu Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 72-75.
7 Ek Mali Tablolar - Net İşletme Sermayesi Değişim Tablosu Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 76-84.
8 Ara Sınav
9 Mali Analiz Teknikleri – Karşılaştırmalı Mali Tablolar Analizi Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 155-170.
10 Mali Analiz Teknikleri – Dikey Yüzdeler Yöntemi Analizi Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 189-199.
11 Mali Analiz Teknikleri – Trend (Eğilim) Yüzdeleri Analizi Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 183-188.
12 Mali Analiz Teknikleri - Oran Analizi 1 Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 202-217.
13 Mali Analiz Teknikleri - Oran Analizi 2 Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248. Sayfa: 218-247.
14 Menkul Kıymet Şirketleri Üzerinde Örnek Mali Analiz Uygulaması - Öğrenci Sunumları Sunum
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Mali Tablolar Analizi, Prof. Dr. Adem Çabuk, Prof. Dr. İbrahim Lazol, Ekin Kitabevi, 2018, ISBN: 6053277248.

Mali Tablolar Analizi Yrd. Doç Dr. Mustafa SAVCI, Ekin Kitabevi 2017, ISBN: 6053274377.

 

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

Finansal Analiz, Prof. Dr. Aydın KARAPINAR, Prof. Dr. Figen AYIKOĞLU ZAİF,

SMMM Yeterlik Sınavları İçin Muhasebe, Doç. Dr. Volkan DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan Bahadır,

www.kap.org.tr.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
1
14
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
10
10
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
18
18
Final Sınavı
1
26
26
    Toplam
148

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

X
5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.