Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 205 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Maliyet Muhasebesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 205
Güz
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile, işletmelerin maliyet süreci hakkında temel kavram ve ilkelerin kavranmasını sağlamak, çeşitli maliyet kalemlerinin hesaplamasını yapabilecek donanımın kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Maliyet ile ilgili temel kavram ve ilkeleri ifade edebilecek
  • Maliyet süreci hakkında bilgi sahibi olabilecek
  • Genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecek
  • İşçilik maliyetlerini hesaplayabilecek
  • İlk madde malzeme maliyetlerini hesaplayabilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, maliyet unsurlarını bilecek, ilk madde ve malzeme, işçilik ve genel üretim maliyetlerini hesaplayabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Maliyet Muhasebesine Giriş, Maliyet Muhasebesi ile İlgili Temel Kavramlar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 41-82.
2 Maliyet Hesaplama Yöntemleri, Maliyet Hesaplarının İşleyişi Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 83-96.
3 İlk Madde ve Malzeme Maliyetleri, Direkt ve Endirekt ilk Madde ve Malzeme Giderleri Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 97-102.
4 Stok Kontrol Yöntemleri ve Sistemleri, Stok Değerleme Yöntemleri Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 122-138.
5 İşçilik Maliyetleri, İşçilik Maliyetlerinin Sınıflandırılması ve Unsurları Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 149-187.
6 Genel Üretim Maliyetleri, Genel Üretim Maliyetlerinin Birinci Dağıtımı Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 191-215.
7 Genel Üretim Maliyetlerinin İkinci ve Üçüncü Dağıtımı Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 216-228.
8 Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 1-228.
9 Ara sınav
10 Sipariş Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 413-450.
11 Safha Maliyet Sistemi, Safha Maliyet Sisteminin Temel Esasları ve İşleyişi Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 483-489.
12 Safha Maliyet Sisteminde Maliyetlerin Muhasebeleştirilmesi, Örnek Uygulamalar Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 491-524.
13 Birden Fazla Safha Olması Durumunda Maliyet Hesaplama Süreci Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 525-538.
14 Üretim Kayıpları ve Safha Maliyet Sisteminde Fireler Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743. Sayfa: 229-538.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Yönetim Açısından Maliyet Muhasebesi, Prof.Dr. Süleyman Yükçü, 2014, ISBN: 9756146743.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Nalan AKDOĞAN, Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Maliyet Muhasebesi Uygulamaları. Gazi Kitabevi, 2015, Ankara, ISBN: 6053443230.

Diğer Ders Materyalleri: Ders notları, Sunular.

 

 

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
-
-
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
-
-
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
34
34
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

X
5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

X
7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.