Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 204 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Finansal Yatırım Araçları
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 204
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin finansal yatırım araçlarını tanıması, finansal yatırım araçlarının işleyişlerini bilmesi, avantaj ve dezavantajlarını da değerlendirerek finansal yatırım araçları arasında seçim yapabilecek bilgi ve beceriye sahip olması hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hisse senetleri ve tahvil piyasaları ile ilgili kavramlarını açıklayabilecek
  • Türev piyasa araçları ile ilgili kavramları ifade edebilecek
  • Yatırım araçlarının avantaj ve dezavantajlarını değerlendirebilecek
  • Yatırım araçlarının getirisini değerlendirebilecek
  • Yatırım araçları arasında tercih yapabilecek
  • Özellikle Borsa İstanbul'da işlem yapabilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, finansal yatırım araçlarını tanıyacak, ilgili piyasaların işleyişini öğrenecek, yatırım araçları ile ilgili sözleşmelerin avantaj ve dezavantajlarını da gözönünde bulundurarak finansal yatırım araçları arasında seçim yapabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Hisse Senedi İşlemleri Uygulama, Teori, (Ders Notu ve Yardımcı Kaynak)
2 Hisse Senedi İşlemleri Uygulama, Teori, (Ders Notu ve Yardımcı Kaynak)
3 Tahvil İşlemleri Uygulama, Teori, (Ders Notu ve Yardımcı Kaynak)
4 Tahvil İşlemleri Uygulama, Teori, Küçük Sınav, (Ders Notu ve Yardımcı Kaynak)
5 Faktoring & Forfaiting İşlemleri Uygulama, Teori, (Ders Kitabı, sf: 1 - 46)
6 Leasing (Finansal Kiralama) İşlemleri Uygulama, Teori, Küçük Sınav, (Ders Kitabı, sf: 49 - 77)
7 Forward Sözleşmeleri Uygulama, Teori, (Ders Kitabı, sf: 158 - 177)
8 Forward Sözleşmeleri Uygulama, Teori, Küçük Sınav, (Ders Kitabı, sf: 158 - 177)
9 Ara Sınav
10 Futures Sözleşmeleri Uygulama, Teori, (Ders Kitabı, sf: 182 - 228)
11 Futures Sözleşmeleri Uygulama, Teori, Küçük Sınav, (Ders Kitabı, sf: 182 - 228)
12 Opsiyon Sözleşmeleri Uygulama, Teori, (Ders Kitabı, sf: 233- 290)
13 Opsiyon Sözleşmeleri Uygulama, Teori, (Ders Kitabı, sf: 233- 290)
14 Swap Sözleşmeleri Uygulama, Teori, Küçük Sınav, (Ders Kitabı, sf: 113- 154)
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

İlk 4 ders için; ders notu, sonraki dersler için; Finansal Teknikler ve Türev Araçlar, Prof. Dr. Kürşat YALÇINER, Doç. Dr. Cihan TANRIÖVEN, Doç. Dr. Hasan BAL, Yrd. Doç. Dr. Emine Ebru AKSOY, Arş. Gör. Çiğdem Kurt CİHANGİR. ISBN: 9786055437305

Önerilen Okumalar/Materyaller Sermaye Piyasası Yatırım Araçları ve Analizi, Prof. Dr. Ahmet AKSOY, Doç. Dr. Cihan TANRIÖVEN, www.spk.gov.tr, www.borsaistanbul.com, piyasadaki ekonomi dergileri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
15
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
1
25
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
16
16
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
28
28
    Toplam
160

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

X
5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.