Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 202 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Vergi Sistemi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 202
Bahar
3
0
3
6

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin Türk vergi sisteminin unsurlarını tanıması, işleyişini kavraması, vergi yükümlülerinin yükümlülüklerini ve haklarını bilmesi ve vergi kanunlarından doğan muafiyetler, istisnalar ve vergi limitlerini de göz önünde bulundurarak vergi hesaplamalarını yapabilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Türk vergi sisteminin yapısını öğrenebilecektir
  • Sistemin işleyişini kavrayabilecektir
  • Türk vergi sistemindeki vergi kanunlarını öğrenebilecektir
  • Türk vergi sistemindeki vergi kanunlarını, Türk vergi kanunlarından doğan mükellef yükümlülüklerini ve hakları öğrenebilecektir
  • Vergi kanunlarından doğan muafiyet ve istisnaları ve bunların sınırlarını öğrenebilecektir
  • Türk vergi sistemindeki tüm vergilerin hesaplanması hakkında bilgi sahibi olabilecektir
Ders Tanımı Öğrenci, Türk vergi sisteminin unsurlarını tanıyacak, işleyişini kavrayacak, vergi yükümlülerinin hak ve yükümlülüklerini bilecek ve vergi kanunlarından doğan muafiyetler, istisnalar ve vergi limitlerini de göz önünde bulundurarak vergi hesaplamalarını yapabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Gelir Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 1.
2 Gelir Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 1.
3 Kurumlar Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 2.
4 Kurumlar Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 2.
5 Kurumlar Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 2.
6 Katma Değer Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 3.
7 Katma Değer Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 3.
8 Ara sınav
9 Özel Tüketim Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 4.
10 Damga Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 5.
11 Gider Vergileri Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 6.
12 Harçlar Kanunu, Değerli Kağıtlar Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 7-8.
13 Emlak Vergisi, Belediye Gelirleri Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 9-10.
14 Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781. Bölüm 11-12.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Türk Vergi Sistemi, N. Bilici, Savaş Yayınları, 2018, ISBN: 9786052328781.

Önerilen Okumalar/Materyaller

Öğretim Görevlisi Ders Notları

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
-
-
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
20
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
26
26
Final Sınavı
1
38
38
    Toplam
180

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.