Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 104 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Kamu Maliyesi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 104
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Yüz Yüze
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencilerin kamunun ekonomi üzerindeki etki kanallarını, kamu gerlirleri ve kamu harcamaları üzerinden analiz edebilmesi ve maliye politikalarını farklı bakış açılarından ve yönlerden inceleyebilmesi hedeflenmektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kamu maliyesi ve ülke ekonomisi arasındaki ilişkiyi analiz edebilecek
  • Vergilerin ekonomiye olan etkilerini analiz edebilecek
  • Vergileme sistemini açıklayabilecek
  • Kamu bütçesi hakkında kaynak ve harcama konularını ifade edebilecek.
  • Kamu borçlanması hakkında yorum yapabilecek
  • Vergileme sisteminin unsurlarını belirleyebilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Kamu maliyesi, Kamu harcamaları ve gelirleri, Vergileme prensipleri, hudutları ve ekonomiye etkileri, Vergileme sistemleri ve Devlet borçları gibi konular işlenecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kamu Maliyesine Giriş, Temel Tanım ve Kavramlar Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 13-16. ISBN: 978-975-1708-4
2 Türkiye’de Kamu Kesiminin Yapısı Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 17-32. ISBN: 978-975-1708-4
3 Kamu Giderleri, Sınıflandırması, Çarpan Etkisi Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 33-38. ISBN: 978-975-1708-4
4 Türkiye’de Kamu Giderleri, Bütçe Giderleri Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 39-45. ISBN: 978-975-1708-4
5 Kamu Gelirleri, Tanımı, Sınıflandırması, Vergi Çeşitleri Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 46-57. ISBN: 978-975-1708-4
6 Türkiye’de Vergiler, Genel Görünüm, Bütçe Çeşitleri, Bütçe Gelirleri Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 58-74. ISBN: 978-975-1708-4
7 Kamu Bütçesi, Tanımı, Bütçenin Ortaya Çıkış Süreci, DEnetimi Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 75-87. ISBN: 978-975-1708-4
8 Ara sınav
9 Türkiye’de Bütçe Uygulaması, Kapsamı, Hazırlanması, Denk Bütçe Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 88-101. ISBN: 978-975-1708-4
10 Kamu Borçlanması, Borçlanma Yöntemleri Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 102-114. ISBN: 978-975-1708-4
11 Türkiye’de Kamu Borçlanması Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 115-119. ISBN: 978-975-1708-4
12 Hazine İşlemleri; Kamu Maliyesi ve Mali Piyasalar Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 120-132. ISBN: 978-975-1708-4
13 Kamu Malları Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 133-140. ISBN: 978-975-1708-4
14 Maliye Politikası Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Sayfa 141-160. ISBN: 978-975-1708-4
15 Dönemin gözden geçirilmesi -
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Kamu Maliyesi, Dr.Mahfi Eğilmez, Remzi Yayınevi, Birinci Baskı: 2016, ISBN: 978-975-1708-4

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
-
-
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
20
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
-
-
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
1
15
15
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
19
19
Final Sınavı
1
20
20
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.