Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MUH 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Genel Muhasebe II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MUH 102
Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu ders ile öğrencinin muhasebe kayıtlarını yapması ve gelir tablosu oluşturması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Tahakkuk ve dönemsellik kavramlarını ifade edebilir ve uygulayabilecek
  • Reeskont kayıtlarını gerçekleştirebilecek
  • Kısa ve uzun vadeli yabancı kaynak işlemlerini kaydedebilecek
  • Bilanço ve Gelir Tablosu hesapları ile ilgili işlemleri gerçekleştirebilecek
  • Dönem sonu işlemlerini yapabilecek
  • Bilanço ve gelir tablosu düzenleyebilecektir.
Ders Tanımı Öğrenci, kaynak hesaplarını kaydedebilecektir. Tahakkuk ve dönemsellik esaslarını bilerek muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilecektir. Dönem sonu işlemlerini kaydedebilecek, Bilanço ve Gelir tablosu oluşturabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
X
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Kısa vadeli yabancı kaynak işlemlerini kaydetmek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 487-530.
2 Kısa vadeli yabancı kaynak işlemlerini kaydetmek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 531-564.
3 Uzun vadeli yabancı kaynak işlemlerini kaydetmek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 571-583.
4 Uzun vadeli yabancı kaynak işlemlerini kaydetmek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 584-596.
5 Öz kaynak işlemlerini kaydetmek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 600-618.
6 Gelir ve gider hesaplarını belirlemek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 638-700.
7 Gelir tablosu düzenlemek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 700-722.
8 Ara sınav
9 Gelir tablosu düzenlemek Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 700-722.
10 Envanter işlemleri yapmak Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 725-740.
11 Envanter işlemleri yapmak Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 741-760.
12 Örnek uygulama yapmak Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 761-827.
13 Örnek uygulama yapmak Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 761-827.
14 Örnek uygulama yapmak Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182. Sayfa: 761-827.
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Ders Kitabı: Genel Muhasebe, Prof. Dr. Orhan SEVİLENGÜL, 2013, ISBN: 9757313182.

İlave Kaynak: Genel Muhasebe, A. Tugay YÜCEL, 2018, ISBN: 978-6059146517.

İlave Kaynak: SMMM Yeterlik Sınavları İçin Muhasebe, Doç. Dr. Volkan DEMİR, Yrd. Doç. Dr. Oğuzhan BAHADIR, 2014, ISBN: 978-6051337425.

Önerilen Okumalar/Materyaller

www.kgk.gov.tr ve Ders notları.

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
-
-
Ara Sınav
1
40
Final Sınavı
1
50
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
50
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
50
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
3
48
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
-
-
0
Ara Sınavlar
1
24
24
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
150

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

X
4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

X
7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.