Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MMAT 111 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Mesleki Matematik
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MMAT 111
Güz/Bahar
3
0
3
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Öğrenciye, mesleği için gerekli olan matematik bilgi ve becerilerini işine uygulayabilme yeterliği kazandırmak.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Kümeler ve sayılar ile ilgili işlemleri uygulayabilir
  • Küme ve sayı işlemlerini mesleklerine uygulayabilir
  • Cebirsel işlemleri mesleklerine uygulayabilir
  • Olasılık işlemlerini mesleklerine uygulayabilir
  • Cebirsel uygulamaları mesleklerine uygulayabilir
Ders Tanımı Öğrenci, küme ve sayılarla ilgili işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Kümelerle ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Sayılarla ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir. Ondalık kesirlerle ile ilgili temel işlemleri hatasız yapabilecek ve mesleğinde uygulayabilecektir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Küme MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 1.
2 Sayılar MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 2.
3 Sayılarla ilgili işlemler MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 3.
4 Mutlak değer- Rasyonel sayılar ve Uygulamaları MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 4.
5 Üslü Sayılar- Köklü sayılar ve Uygulamaları MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 5.
6 Çarpanlara Ayırma- Cebirsel İfadeler, MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 6.
7 Eşitlik ve Özdeşlik Kavramı Uygulamaları MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 7.
8 Denklemler- 1. Ve 2. Denklem Çözümleri ve Uygulamaları MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 8.
9 Oran Orantı ve Uygulamaları / Ara Sınav MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 9.
10 Eşitsizlik Tanımı ve 1. Dereceden Eşitsizlikler ve Uygulamaları MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 10.
11 2. Derece Eşitsizlik Mutlak Değerli Eşitsizlikler ve Uygulamaları MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 11.
12 Olasılık MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 12.
13 Olasılıkla ilgili uygulamalar MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 13.
14 Olasılıkla ilgili uygulamalar MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 14.
15 İstatistik MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618. Bölüm 15
16 Final Final

 

Ders Kitabı

MYO İçin Mesleki Matematik ve Temel Matematik Kitabı Engin Bozacı, Sinan Çevik, 2012, ISBN: 9786051333618.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

-

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
2
32
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
1
10
10
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
20
20
Final Sınavı
1
25
25
    Toplam
135

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

X
10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.