Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MINT 230 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Meslek Etiği
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MINT 230
Güz/Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Seçmeli
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu derste meslek etiği ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Etik, ahlak, gibi temel kavramları tanımlayabilecek
  • Meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını açıklayabilecek
  • Etik analizini yapabilecek
  • Mesleki değerleri olgu örneklerinde uygulayabilecek
  • Sosyal sorumluluk kavramlarını açıklayabilecek
Ders Tanımı Etik ve ahlak kavramlarını incelemek. Etik sistemlerini incelemek. Ahlakın oluşumunda rol oynayan faktörleri incelemek. Meslek etiğini incelemek. Mesleki yozlaşma ve meslek hayatında etik dışı davranışların sonuçlarını incelemek. Sosyal sorumluluk kavramını incelemek.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma, dersin tanıtımı, konular ve beklenenler Ön hazırlık gerekmemektedir
2 Etik Kavramı ve Etikte Temel Kavramlar Aydın, İ. (2016). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-318-515-4. s.45-56. Tepe, H. (2001) (Editör). Etik ve Meslek Etikleri, Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. ISBN 978-975-7748-26-7. s.27-43. Pieper, A. (2012). Etiğe Giriş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ISBN 978-975-539-194-6. s. 30-51.
3 Etik ve Ahlak Kavramları. Etik-Ahlak ayrımı Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1. S.-27-39. Cevizci, A. (2018). Etik-Ahlak Felsefesi, (Üçüncü baskı). İstanbul: Say Yayınları. ISBN 978-605-02-0336-3. s.11-33
4 Etik Sistemleri Öztürk Başpınar N. ve Çakıroğlu D. (2014). Meslek Etiği, s.32-40.
5 Bilim, Bilim Etiği ve Etik İhlâl Örnekleri Aydın, İ. (2016). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-318-515-4. s.65-71. Video Gösterimi: Stanley Milgram Deneyi
6 Etik ve Teknoloji: Teknolojik gelişmeler ve hayatımıza giren yeni etik problemler üzerine bir tartışma İyi S. ve Tepe, H. (2013). Etik, (Üçüncü baskı). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-975-06-1030-1 s. 107-118. Video Gösterimi: Black Mirror, White Christmas. Yönetmen: Carl Tibbets
7 Ara Sınav -
8 Meslek Etiği Kavramı Öztürk Başpınar, N. ve Çakıroğlu, D. (2014). Meslek Etiği, (Üçüncü baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN 978-605-5426-10-1. s.59-76.
9 Mesleki Etik İlkeler Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1 S.-70-85.
10 Mesleki Yozlaşma ve Meslek Hayatında Etik Dışı Davranışların Sonuçları Öztürk Başpınar, N. ve Çakıroğlu, D. (2014). Meslek Etiği, (Üçüncü baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN 978-605-5426-10-1. s.155-173.
11 Sosyal Sorumluluk Kavramı Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1 S.-125-158.
12 Günümüz Etik Görüşleri ve Pratik Sorunlara Bakışı İyi S. ve Tepe, H. (2013). Etik, (Üçüncü baskı). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-975-06-1030-1 s.106-130
13 Etikte Çağdaş Tartışmalar (Genetik müdahale, ölüm cezası, ötanazi, hayvan deneyleri, gözetim toplumu) Tepe, H. (2001) (Editör). Etik ve Meslek Etikleri, (Üçüncü baskı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. ISBN 978-975-7748-26-7. s. 67-83, 91-123, 123-141.
14 Sunum Haftası -
15 Dersin gözden geçirilmesi
16 Final

 

Ders Kitabı

Öztürk Başpınar, N. ve Çakıroğlu, D. (2014). Meslek Etiği, (Üçüncü baskı). Ankara: Nobel Yayın Dağıtım. ISBN 978-605-5426-10-1

Önerilen Okumalar/Materyaller

Aydın, İ. (2016). Akademik Etik, Ankara: Pegem Akademi. ISBN 978-605-318-515-4

Bahar, E. (2014). Meslek Etiği, İstanbul: Detay Yayıncılık. ISBN 978-605-4940-30-1

Cevizci, A. (2018). Etik-Ahlak Felsefesi, (Üçüncü baskı). İstanbul: Say Yayınları. ISBN 978-605-02-0336-3

İyi S. ve Tepe, H. (2013). Etik, (Üçüncü baskı). Ankara: Anadolu Üniversitesi Yayınları. ISBN 978-975-06-1030-1

Pieper, A. (2012). Etiğe Giriş, İstanbul: Ayrıntı Yayınları. ISBN 978-975-539-194-6

Tepe, H. (2001) (Editör). Etik ve Meslek Etikleri, (Üçüncü baskı). Ankara: Türkiye Felsefe Kurumu Yayınları. ISBN 978-975-7748-26-7

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
4
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
2
5
10
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
5
5
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
89

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.