Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

MEKO 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Makro Ekonomi
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
MEKO 102
Bahar
3
0
3
4

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli Çevrim içi
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Problem çözme
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersle öğrencinin giriş düzeyinde mikro ve piyasa ekonomisi bilgilerini vermek ve çeşitli ekonomik yaklaşımları analiz edebilecek yeteneklerini geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Temel makroekonomi ilkelerini, makroekonomik değişkenleri ve ölçümlerini açıklayabilecek
  • Milli gelir, işsizlik, bütçe açığı, para arzı, faiz oranı ve ticaret açığı gibi değişkenleri açıklayabilecek
  • Para ve maliye politikalarının ekonomi üzüerindeki etkilerini açıklayabilecek
  • Paranın fonksiyonlarını ve para arzı ölçümlerini açıklayabilecek
  • Uluslararası ekonomik ve finansal ilişkilerin ekonomi üzerindeki etkilerini açıklayabilecektir.
Ders Tanımı Bu derste Makro-ekonomik terimler ile işsizlik ve milli gelir ana başlıklarında genel ekonomik konjonktür anlatılmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Tanışma – Ekonomi ve Makro Ekonominin Kapsamı Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 15-43, ISBN: 978-975-14-1366-6
2 Makroekonomik Analizin Temelleri Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 57-68, ISBN: 978-975-14-1366-6
3 GSYH ve Üretim Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 71-86, ISBN: 978-975-14-1366-6
4 GSYH ve Harcama Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 90-120, ISBN: 978-975-14-1366-6
5 İşsizlik ve İstihdam, Enflasyon Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 120-150, ISBN: 978-975-14-1366-6
6 Faktör Gelirleri Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 151-166, ISBN: 978-975-14-1366-6
7 Parasal Denge Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 167-192, ISBN: 978-975-14-1366-6
8 Ara Sınav
9 Ekonomik Büyüme ve Gelir Dağılımı Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 194-217, ISBN: 978-975-14-1366-6
10 Ekonomi Politikası ve Konjonktürel Dalgalanmalar Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 214-227, ISBN: 978-975-14-1366-6
11 Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Dış Ticaret ve Döviz Piyasası) Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 227-251, ISBN: 978-975-14-1366-6
12 Uygulamada Makrokonomi 1 Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 254-275, ISBN: 978-975-14-1366-6
13 Uygulamada Makrokonomi 2 Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 275-295, ISBN: 978-975-14-1366-6
14 Alternatif Makroekonomik Modeller Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Sayfa: 32, 46, 54, 68, 86, 148, 183, 211, 251, 300, ISBN: 978-975-14-1366-6
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final sınavı

 

Ders Kitabı

Egilmez, Mahfi. Makroekonomi: Türkiye'den Örneklerle, Remzi Yayınevi, Birinci Baskı: 2009, ISBN: 978-975-14-1366-6

Önerilen Okumalar/Materyaller
  • Notes of Instructor

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
20
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
35
Final Sınavı
1
45
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
55
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
45
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
22
22
Final Sınavı
1
30
30
    Toplam
120

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

X
9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

X

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.