Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

ING 102 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizce II
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 102
Bahar
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı ING 102 dersinin amacı öğrencilere başlangıç üstü dil (A1-A2) düzeyinde dil becerileri kazandırmaktır. Güz dönemi sonunda öğrencilerin şimdiki zaman, geniş zaman ve geçmiş zamanı anlamaları ve iletişim ortamında kullanmaları beklenmektedir. Bunun yanısıra gözden geçirme ve tarama yöntemlerini kullanarak seviyelerine uygun metinleri okuyup anlamaları, verilen bir konu ile ilgili 100-120 kelimelik bir paragraf yazmaları hedeflenmektedir.Yazdıkları paragraflarda bir yeri, bir nesneyi ya da bir kişiyi tasvir etmeleri gerektimektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • basit konular hakkında iletişim kurup ve tanıdık konularda bilgi alışverişinde bulunabilecek,
  • Kısa ve basit metinleri okuyup ve anlayıp ve belirli bilgi taraması yapabilecek,
  • E-posta veya kartpostal yazıp ve şimdi ve geçmiş zaman etkinlikleri hakkında bilgi verebilecek,
  • Diyaloglarda esas noktayı / eksik kısımları kısa, net ve basit mesajları anlayabilecektir.
Ders Tanımı Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş - Have a nice weekend! English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 42-43 978-0-19-402980-3
2 Lights, camera, action! - What's the date? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 48-49 978-0-19-402980-3
3 Can I park here? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 44-45-46 978-0-19-402980-3
4 I love cooking - Revise & Check English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 50-51-52-53 978-0-19-402980-3
5 Everything is fine! English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 54-55 978-0-19-402980-3
6 Working undercover English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 56-57 978-0-19-402980-3
7 Practical English 5 English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 58-59 978-0-19-402980-3
8 Room with a view English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 60-61 978-0-19-402980-3
9 Practical English 6 - Ara sınav English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 70-71 978-0-19-402980-3
10 Where were you? - Revise & Check English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 62-63-64-65 978-0-19-402980-3
11 A new life in the USA English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 66-67 978-0-19-402980-3
12 How was your day? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 68-69 978-0-19-402980-3
13 Strangers on a train - Revise the past English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 72-73-74-75 978-0-19-402980-3
14 Writing Practice
15 Dönemin gözden geçirilmesi End of course test
16 Final

 

Ders Kitabı

English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-402980-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

English File Beginner Workbook with Key / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-403116-5

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

X
11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.