Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

ING 101 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İngilizce I
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
ING 101
Güz
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
-
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Grup çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı ING 101 dersi öğrencilere başlangıç (A1) düzeyinde İngilizce okuma, yazma, dinleme, konuşma dil becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • basit sorular sorup cevap vererek temel düzeyde iletişim kurabilecekler,
  • Basit düzey ve kısa metinlerde belirli bilgileri arayarak soru cevaplıyabilecekler,
  • Kendileri ve/veya yakın çevreleri hakkında bilgi veren email, kartpostal ve günlük aktivitelerle ilgili paragraflar gibi kısa metinler yazabilecekler,
  • Kişisel bilgilerini içeren formları doldurabilecekler,
  • Yavaş ve net konuşmalarda tanıdık kelimeleri, kendileri, aileleri ve yakın çevreleriyle ilgili temel ifadeleri ve diyalogları takip edebileceklerdir.
Ders Tanımı Temel dil becerileri olan okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini bütünleşik olarak başlangıç düzeyinde veren zorunlu İngilizce dersidir.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
X
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Derse Giriş
2 1A – BİR CAPPUCINO LÜTFEN English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 6-7 978-0-19-402980-3
3 1B – DÜNYA MÜZİĞİ English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 8-9 978-0-19-402980-3
4 2A – TATİLDE MİSİNİZ? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 12-13 978-0-19-402980-3
5 2B – BENİM OTOBÜSÜM English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 14-15 978-0-19-402980-3
6 3A- ANAHTARLARIM NEREDE? English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 18-19 978-0-19-402980-3
7 3B- HEDİYELİK EŞYALAR English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 20-21 978-0-19-402980-3
8 4A- AİLEYLE TANIŞ - ARASINAV English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 24-25 978-0-19-402980-3
9 4B- MÜKEMMEL ARABA English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 26-27 978-0-19-402980-3
10 5A- BÜYÜK KAHVALTI English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 30-31 978-0-19-402980-3
11 5B – UZUN UÇUŞ English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 32-33 978-0-19-402980-3
12 6A- OKUL BULUŞMASI English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 36-37 978-0-19-402980-3
13 6B- GÜNAYDIN, İYİ GECELER - ÖDEV 1 English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 38-39-40 978-0-19-402980-3
14 METİN YAZMA English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 39 978-0-19-402980-3
15 Dersin Gözden Geçirilmesi - ÖDEV 2 English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert sayfa: 6-40 978-0-19-402980-3
16 Final

 

Ders Kitabı

English File Beginner Student's Book / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-402980-3

Önerilen Okumalar/Materyaller

English File Beginner Workbook with Key / Fourth Edition Christina Latham-Koenig, Clive Oxenden, Jerry Lambert ISBN: 978-0-19-403118-9

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
3
48
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
16
1
16
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
6
6
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
10
10
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

X
11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.