Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

HUK 223 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 223
Güz
3
0
3
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü -
Öğretim Eleman(lar)ı -
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Bu dersin amacı, iş hukuku ve sosyal güvenlik hukuku ile ilgili genel bir anlayış geliştirilmesidir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku ile ilgili temel kavramları ve ilkeleri tanımlayabilir.
  • İş sözleşmesi çerçevesinde işçi ve işverenin hak ve borçlarını açıklayabilir.
  • İş Sözleşmesinin sona ermesinin hukuki sonuçlarını açıklayabilir.
  • Toplu İş Hukuku temel kavram ve uygulamalarını tanımlayabilir.
  • Türk Sosyal Güvenlik sistemi ve sosyal sigortalar uygulamalarının ana esaslarını tanımlayabilir.
Ders Tanımı İş Hukuku temel kavram ve ilkeleri, İş sözleşmesinde işçi ve işverenin hak ve borçları, iş sözleşmesinin sona ermesi ve hukuki sonuçları, toplu iş hukuku temel kavram ve uygulamaları, Sosyal güvenlik kavramı, Türk sosyal güvenlik sistemi ve sosyal sigortalar dalları, genel sağlık sigortası.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 İş Hukuku Kavramı, İş Hukukunun Kaynakları, İş Hukukunun Temel Kavramları Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
2 İş Kanunu'nun Kapsamı Ve İş Sözleşmeleri Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
3 Tarafların İş Sözleşmesinden Doğan Borçları Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
4 İş Sözleşmesinin Sona Ermesi Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
5 İş Güvencesi, Kıdem Tazminatı, Çalışma Belgesi Ve İbraname Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
6 İşin Düzenlenmesi Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
7 Toplu İş Hukuku Temel Esaslar Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
8 Grev, Lokavt, Toplu Eylemler Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
9 Ara Sınav
10 Sosyal Güvenlik Kavramı, Gelişimi ve Kapsamı Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
11 Türk Sosyal Güvenlik Sistemi, İş Yerinin Ve Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi, Primler Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
12 Sosyal Sigorta Dalları Ve Ana Esasları Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
13 İş Kazaları Ve Meslek Hastalıkları Sigartası Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
14 İşsizlik Ve Genel Sağlık Sigortaları, Hizmet Borçlanmaları Ve Hizmetlerin Birleştirilmesi Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
15 Genel Değerlendirme Meslek Yüksek Okullları İçin İş Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı

Meslek Yüksek Okullları İçin İş  Hukuku Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Müjdat ŞAKAR, Beta Yayınları, 8. Baskı, 2015.

 

Önerilen Okumalar/Materyaller

1. İş Hukuku, Sarper SÜZEK, Beta Yayınları, 14. Baskı, 2017
2. İş Ve Sosyal Güvenlik Hukuku, İlknur KILKIŞ, Yusuf ALPER,  Dora Basım Yayın, 3. Baskı, 2017
3. İş Ve Sosyal Güvenlik Hukukunda Temel Bilgiler & Formüller, Mahmut Çolak, Seçkin Yayıncılık, 4. Baskı, 2018
4.İş ve Sosyal güvenlik Hukuku Pratik Çalışmaları,  Şükran Ertürk, Seçkin Yayıncılık, 6. Baskı, 2018

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
1
20
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
10
2
20
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
1
5
5
Ara Sınavlar
1
10
10
Final Sınavı
1
23
23
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.