Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

HUK 122 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Ticaret Hukuku
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 122
Bahar
2
0
2
3

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
İngilizce
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri -
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları)
Dersin Amacı Ticaret hukukunun temel kavramlarını analiz etmek.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Ticaret hukuk sistemini sınıflandırabilmek
  • Ticari İş ve hükümleri yorumlayabilmek
  • Ticaret Sicili işlemlerini izleyebilmek
  • Tacir Sıfatı, tacire ilişkin hüküm ve sonuçları izleyebilmek
  • Tacir Yardımcılarının görevlerini belirleyebilmek
  • Kıymetli evrak konusunda bilgi sahibi olmak
Ders Tanımı Bu dersin içeriğini tacir sıfatlarını, ticari yargı hükümlerini incelemek, ticari defterleri ve haksız rekabet hallerini ve ortaklık işlemlerini sonuçlandırmak ve kıybetli evrakları incelemek oluşturmaktadır.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
X
Destek Dersleri
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Ticaret Hukukuna Giriş Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
2 Ticari İşletme, Ticari İş, Ticari Hüküm ve Ticari Yargı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
3 Tacir ve Tacir Yardımcıları Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
4 Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, İşletme Adı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
5 Haksız Rekabet, Ticari Defterler Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
6 Cari Hesap, Şirket Kavramı ve Şirketin Unsurları Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
7 Adi Şirket – Ticaret Şirketleri Hakkında Genel Hükümler Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
8 Vize Sınavı
9 Kollektif Şirket, Adi Komandit Şirket, Anonim Şirket Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
10 Anonim Şirket Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
11 Anonim Şirket Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
12 Limited Şirket Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
13 Kıymetli Evrak Hukuku Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
14 Kıymetli Evrak Hukuku Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi, ilgili bölüm
15 Dönemin Gözden Geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı Fatih Bilgili, Ertan Demirkapı: Ticaret Hukuku Bilgisi
Önerilen Okumalar/Materyaller Yılmaz Aslan :Ticaret Hukuku Dersleri

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
60
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
2
40
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
60
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
2
32
Sınıf Dışı Ders Çalışması
0
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
0
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
11
11
Final Sınavı
1
15
15
    Toplam
90

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

X
2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

X
3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

X
12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.