Bizi takip edin
|
EN

MESLEK YÜKSEKOKULU

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (Türkçe)

HUK 120 | Ders Tanıtım Bilgileri

Dersin Adı
Hukukun Temel İlkeleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
Uygulama/Lab
(saat/hafta)
Yerel Kredi
AKTS
HUK 120
Güz
2
0
2
5

Ön-Koşul(lar)
Yok
Dersin Dili
Türkçe
Dersin Türü
Zorunlu
Dersin Düzeyi
Ön Lisans
Dersin Veriliş Şekli -
Dersin Öğretim Yöntem ve Teknikleri Tartışma
Olgu / Vaka çalışması
Soru & Cevap
Anlatım / Sunum
Dersin Koordinatörü
Öğretim Eleman(lar)ı
Yardımcı(ları) -
Dersin Amacı Dersin amacı temel hukuk kavramlarını, Türkiye'deki yargı örgütünü ve hukukun kaynaklarını önlisans düzeyinde öğretmektir ve genel bir hukuk anlayışı geliştirmektir.
Öğrenme Çıktıları Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
  • Hukukun temel kavramlarını, hukukun dallarını ve ilkelerini tanımlayabilir.
  • Temel hukuk kurallarını ve hukuk kurallarının uygulanmasını açıklayabilir.
  • Hukuk, adalet ve toplum ilişkisini tartışabilir.
  • Yargı örgütünü açıklayabilir.
  • Hukukun kaynaklarını sınıflandırabilir.
Ders Tanımı Hukukun temel konularıdır: Toplumsal düzen kuralları, hukukun kaynakları, hukukun dalları, yargı örgütü, dava türleri, hukuk kurallarının uygulanması ve temel hukuki kavramlar.

 Dersin Kategorisi

Temel Ders
Uzmanlık/Alan Dersleri
Destek Dersleri
X
İletişim ve Yönetim Becerileri Dersleri
Aktarılabilir Beceri Dersleri

 

HAFTALIK KONULAR VE İLGİLİ ÖN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI

Hafta Konular Ön Hazırlık
1 Toplum Yaşamı ve Toplumsal Düzen Kuralları SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 1-6.
2 Hukuk ve Hukuk Kuralları SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 9-21.
3 Hukuk Kurallarının Uygulanması SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 23-55.
4 Hukukun Kaynakları SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 55-71.https://www.hurriyet.com.tr/egitim/normlar-hiyerarsisi-nedir-neden-onemlidir-normlar-hiyerarsisi-piramidi-ve-basamaklari-42095803 https://www.acarindex.com/dosyalar/makale/acarindex-1423911557.pdf s. 1-14.
5 Hukukun Bölümleri SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 73-173.
6 Yargı Örgütü SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 1-6. https://taa.gov.tr/yuklenenler/dosyalar/f29b2a4b-ce9d-482d-ae66-97a6864ca7eb-turk-yargi-sistemi-brosur-son-28.08.2020-tr1.pdf s. 17-32.
7 Arasınav
8 Hak Kavramı,Kazanılması, Türleri, Kaybedilmesi SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 175-204. https://hukuk.deu.edu.tr/wp-content/uploads/2020/01/T.Uyar-3.pdf https://www.hukukmedeniyeti.org/hukuki-makale/152/yargilama-surecinde-durustluk-kurali-ve-iyiniyet/
9 Kişilik Kavramı, Kişilerin Sınıflandırılması ve Ehliyetleri ERDOĞAN, İhsan/ KESKİN Dilşad: Türk Medeni Hukuku Başlangıç Hükümleri Kişiler Hukuku, 2. Baskı, 2019, s. 209-256. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/116648
10 Hukuki Olaylar, Eylemler ve İşlemler SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 207-220.
11 Temel Eşya Hukuku Bilgisi Reform Serisi Medeni Hukuk-II, 2020, s. 9-98. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/632367
12 Temel Borçlar Hukuku Bilgisi SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş, 5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022, s. 1-6. https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/292465 https://www.mevzuatdergisi.com/2006/09a/04.htm
13 Temel Bankacılık Mevzuatı Bilgisi HAZAR, Adalet/ BABUŞÇU, Şenol: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Banka Hukuku, 2019, s. 39-40, s. 145-150, s. 205-209www.bddk.org.tr https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/397651https://www.tbb.org.tr/Dosyalar/Arastirma_ve_Raporlar/hukuk_Aralik2001.doc
14 Temel Sigorta Mevzuatı Bilgisi GÜNAY, Barış: Sigorta Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022. S. 19-22, s. 59-74http://tbbdergisi.barobirlik.org.tr/m2017-130-1656https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/3960
15 Dönemin gözden geçirilmesi
16 Final Sınavı

 

Ders Kitabı
SÜMER, Halûk Hadi: Hukuka Giriş,5. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022; Reform Serisi Medeni Hukuku-II, 2020; HAZAR, Adalet/ BABUŞÇU, Şenol: 5411 Sayılı Bankacılık Kanunu Çerçevesinde Banka Hukuku, 2019;GÜNAY, Barış: Sigorta Hukuku, 4. Baskı, Seçkin Yayıncılık, 2022.
Önerilen Okumalar/Materyaller

GÖZÜBÜYÜK, Şeref: Hukuka Giriş ve Hukukun Temel Kavramları, 40. Baskı, 2020.BİLGİLİ, Fatih/ DEMİRKAPI, Ertan: Hukukun Temel Kavramları, 19. Baskı, 2022; GÖZLER, Kemal: Hukukun Temel Kavramları, 20. Baskı, 2022.

Türk Hukuk Mevzuatına ulaşmak için www.mevzuat.gov.tr. Bankacılık Mevzuatı için www.bddk.org.tr,

Sigorta Mevzuatı için, www.tsb.org.tr

 

DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Katkı Payı %
Katılım
1
10
Laboratuvar / Uygulama
Arazi Çalışması
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
Portfolyo
Ödev
1
20
Sunum / Jüri Önünde Sunum
Proje
Seminer/Çalıştay
Sözlü Sınav
Ara Sınav
1
30
Final Sınavı
1
40
Toplam

Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
3
60
Yarıyıl Sonu Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
1
40
Toplam

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU

Yarıyıl Aktiviteleri Sayı Süre (Saat) İş Yükü
Teorik Ders Saati
(Sınav haftası dahildir: 16 x teorik ders saati)
16
2
32
Laboratuvar / Uygulama Ders Saati
(Sınav haftası dahildir. 16 x uygulama/lab ders saati)
16
0
Sınıf Dışı Ders Çalışması
14
3
42
Arazi Çalışması
0
Küçük Sınav / Stüdyo Kritiği
0
Portfolyo
0
Ödev
1
12
12
Sunum / Jüri Önünde Sunum
0
Proje
0
Seminer/Çalıştay
0
Sözlü Sınav
0
Ara Sınavlar
1
25
25
Final Sınavı
1
35
35
    Toplam
146

 

DERSİN ÖĞRENME ÇIKTILARININ PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLE İLİŞKİSİ

#
Program Yeterlilikleri / Çıktıları
* Katkı Düzeyi
1
2
3
4
5
1

Muhasebe sürecinin kapsamını, önemini, işlevlerini açıklar.

2

Muhasebe alanı ile ilgili ve yetkili paydaşlar ile birlikte düzenleyici ve denetleyici kuruluşları tanır.

3

Şirket işlemlerini, muhasebe döngüsü içerisinde ilgili defterlere kaydeder, düzeltme ve kapanış kayıtlarını gerçekleştirir.

4

İşletmelerin finansal ve ekonomik durumlarını değerlendirebilmek için, gelir tablosu ve bilanço başta olmak üzere, finansal tabloları analiz eder.

5

Muhasebe ile ilgili bilgisayar paket programlarını ve alanla ilgili bilgisayar uygulamalarını kullanır.

6

Ticari hayatta kullanılan belgeleri tanır, düzenler, saklar, büro düzeni, arşivleme ve personel yönetimi konularında uygulama becerisi kazanır.

7

Temel hukuk bilgisinin yanında, vergi hukuku, iş ve sosyal güvenlik hukuku ve sermaye piyasası kanunları ile kambiyo mevzuatı hakkında bilgi sahibidir.

X
8

Ekonominin temel kavramlarını, genel işleyişini, sistemin unsurlarının birbirleriyle ilişkisini analiz ederek ekonomik olguları açıklar.

9

Mesleki problemlerin çözümü için gerekli olan analitik düşünme becerisini geliştirirerek matematik ve mantık kurallarını uygular.

10

İngilizce'yi Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izlemek ve meslektaşları ile etkili iletişim kurar.

11

Mesleki etik, hesapverebilirlik ve sorumluluk ilkelerine dayalı kararlar alır.

12

Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisine sahip olur ve bu beceriyi çalışma ortamında kullanır.

13

Alan ve alandışı gelişmeleri yakından takip ederek, sosyal ve akademik yönden kendisini geliştirir.

*1 Lowest, 2 Low, 3 Average, 4 High, 5 Highest

 


İzmir Ekonomi Üniversitesi
izto logo
İzmir Ticaret Odası Eğitim ve Sağlık Vakfı
kuruluşudur.
ieu logo

Sakarya Caddesi No:156
35330 Balçova - İzmir / TÜRKİYE

kampus izmir

Bizi Takip edin

İEU © Tüm hakları saklıdır.