Sıkça Sorulan Sorular

Soru: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nın amacı nedir?

Cevap: Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nın amacı; kamu ve özel sektör kuruluşlarında muhasebe sürecindeki tüm faaliyetlerin çağdaş piyasa ve rekabet koşullarına uygun eğitim, bilgi birikimi, tecrübe ve teknolojik donanımla yerine getirilmesini destekleyecek Muhasebe Meslek Elemanı yetiştirmek ve gerekli iş gücü desteğini piyasa beklentileri çerçevesinde karşılamaktır. 

Bu programın temel hedefleri arasında, öğrencilere muhasebenin temel kavramlarını ve sistemini, muhasebe kayıtlarında kullanılan belgeleri tanıtmak, bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini ve mali tabloların nasıl hazırlanacağını öğretmek, iş dünyasının gereksinim duyduğu analitik eğitimi sunmak ve özellikle muhasebe ve finans bağlamında karşılaşılan temel işletmecilik sorunlarına rasyonel çözümler üretebilmeleri için bilgi ve yeteneklerini geliştirmek sayılabilir.

 

Soru: Programın puan türü nedir?

Cevap: Programın puan türü YGS-6’dır. Programa ÖSYM’nin belirlediği mesleki ve teknik liselerin ilgili bölümlerinden sınavsız ve YGS puanına göre de sınavla yerleştirme yapılacaktır. Konu ile ilgili bilgiye ÖSYM kılavuzlarından ulaşılabilir.

 

Soru: Hangi dersler verilmektedir?

Cevap: Öğretim programına http://mv.ieu.edu.tr/tr/curr linkinden ulaşılabilir

 

Soru: Dört yıllık programlara dikey geçiş olanakları nelerdir?

Cevap: Mezunlarımız arzu ettikleri takdirde ÖSYM tarafından düzenlenen dikey geçiş sınavına katılarak fakültelerin, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Ekonomi, İktisat, İşletme, İşletme Bilgi Yönetimi, İşletme Enformatiği, İşletme-Ekonomi, Lojistik Yönetimi, Maliye, Muhasebe, Muhasebe Bilgi Sistemleri, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Uluslararası Finansman, Uluslararası Finans ve Bankacılık, Uluslararası İşletme, Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaret ve Finansman, Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik, Uluslararası Ticaret ve Lojistik gibi bölümlere geçiş yapma olanakları vardır.  Ayrıca mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi 3. sınıfına sınavsız dikey geçiş yapma hakları vardır. Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu’nun öngördüğü Lisans bölümlerinde eğitimini tamamlayan mezunlar SMMM olabilmek için gerekli şartları yerine getirerek SMMM olabilirler.

 

Soru: Staj Süresi Kaç Gündür? Nerelerde Staj Yapılır?

Cevap: Öğrencilerimiz mezun olmak için 40 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. Stajlar staj komisyonlarınca uygun görülen özel ve kamu sektöründeki işletmelerin muhasebe departmanlarında ve bağımsız müşavirlik firmalarında yapılabilir.